Cursusoverzicht

Kan je al skiën, maar heb je inmiddels genoeg verijste pistes afgekrast?
Sta jij ook altijd aan de achterkant van de lift jaloers te kijken naar die verse bochten in de maagdelijke sneeuw?
Zie jij ook iedere keer weer prachtige nieuwe lijnen in die bevroren waterval?
Wil jij ook graag tot je knieën door de poeder of juist het ijswater langs je armen je jas in laten lopen?
Dan hebben wij de oplossing voor jou!

De WP-commissie heeft dit jaar weer een fantastisch aanbod voor jou. Als je nog nooit hebt geskied of gesnowboard kun je beginnen met de pisteweek basis, waarin je alle basis technieken leert. Als je alle pistes zonder te vallen af kunt komen, dan kan je bij ons leren offpiste skiën, en daarna toerskiën of freeriden! Wij bieden een compleet programma voor mensen die nog helemaal niet kunnen skiën tot en met de ervaren toerskiërs (of splitboarders) en freeriders die zelfstandig op pad willen en misschien zelfs door willen stromen naar de instructeursopleiding.

Voor alle cursussen geldt dat ze alleen door kunnen gaan bij voldoende animo. Ben je enthousiast en wil je je opgeven voor een cursus? Vraag dan vooral zelf ook in je omgeving rond wie nog meer interesse hebben en geef je samen op! Mocht een cursus meer aanmeldingen dan plekken hebben, dan krijgen SAC-leden voorrang.
 
Alle cursussen zijn 6 dagen, van zondag tot en met vrijdag. De zaterdagen zijn bedoeld voor aankomst en vertrek, overnachting op de zaterdag voor de cursus en van vrijdag op zaterdag na de cursus zit dan ook bij de cursusprijs inbegrepen. De prijs is exclusief: vervoer, materiaalhuur, WePowder modules en eventuele liftpas.
 

Cursus

Periode

Prijs

Snowboard piste basis 3-10 feb
€350
Pisteweek 10-17 feb
17-24 feb
€350
Off piste Basis 10-17 feb
17-24 feb
€500
Freeride 1 3-10 feb €530
Freeride 2 10-17 feb €650
Hike to Ride basis (T1) 3-10 feb
17-24 feb
€500
Hike to Ride gevorderd (T2) 3-10 feb
17-24 feb
€500
Hike to Ride vergevorderd (T3) 10-14 maart (Andermatt)
Stuur een mailtje voor meer info
IJsklimcursus 20 – 27 januari
(Großkirchenheim)
€700
IJsklimtoerenweek T.B.A. €350
INSCHRIJVEN RAB NSAC WP 2024

Let op: Nadat de officiële inschrijvingen zijn gesloten kan je nog inschrijven, maar er vervallen dan wel een aantal rechten zoals dat studenten/SAC-leden voorrang hebben op niet-studenten/SAC-leden. Check de voorwaarden pagina voor de details en wees op tijd.

Belangrijk: Deze prijzen zijn een indicatie. We behouden altijd het recht om de prijzen aan te passen zodat we een sluitende begroting krijgen. Hier krijg je indien je je hebt ingeschreven uiteraard bericht over voor aanvang , dan heb je het recht om eventueel toch te besluiten niet mee te gaan.

* Deze prijzen zijn inclusief: onderdak, eten, gids/instructeur. Deze prijzen zijn exclusief: vervoer, materiaalhuur, WePowder modules en eventuele liftpas.

Course overview

Can you already ski, but have you already scratched off enough icy slopes? Do you always stand at the back of the lift jealously looking at those fresh curves in the fresh snow? Do you also see beautiful new lines in that frozen waterfall every time? Would you also like to let the powder or ice water run down your arms up to your knees into your coat? Then we have the solution for you!

The WP committee has another fantastic offer for you this year. If you can get down all the slopes without falling, you can learn to ski off-piste with us, and then ski touring or freeriding! We offer a complete program for people who are not yet able to ski at all, up to and including experienced ski tourers (or splitboarders) and freeriders who want to go out on their own and maybe even want to move on to the instructor training.

All courses can only continue if there is sufficient interest. Are you enthusiastic and do you want to sign up for a course? Then ask yourself in your area who else is interested and sign up together! If a course has more registrations than places, SAC members will be given priority.
 
All courses can only continue if there is sufficient interest. Are you enthusiastic and do you want to sign up for a course? Then ask yourself in your area who else is interested and sign up together! If a course has more registrations than places, SAC members will be given priority.
 

Course

Period

Price

Snowboard piste beginner 3-10 feb
€350
Slope week 10-17 feb
17-24 feb
€350
Off piste beginner 10-17 feb
17-24 feb
€500
Freeride 1 3-10 feb €530
Freeride 2 10-17 feb

€650

Hike to Ride beginner (T1) 3-10 feb
17-24 feb
€500
Hike to Ride advanced (T2) 3-10 feb
17-24 feb
€500
Hike to Ride expert (T3) 10-14 March (Andermatt)
Send an email for more info
Ice climbing course 20 – 27 January 
(Großkirchenheim)
€700
Ice climbing tour week T.B.A. €350
REGISTER RAB NSAC WP 2024

Note: After the official registrations close you can still register after this, but a number of rights will expire, such as that students/SAC members have priority over non-students/SAC members. Check the conditions page for the details and just be on time. 

Important: These prices are an indication. We always reserve the right to adjust the prices so that we get a balanced budget. If you have registered you will of course receive a message about this before the start, then you have the right to decide not to participate. 

* These prices include: lodging, food, guide/instructor. These prices do not include: transport, equipment rental, WePowder modules and any lift pass.