Cursusoverzicht

Kan je al skiën, maar heb je inmiddels genoeg verijste pistes afgekrast?
Sta jij ook altijd aan de achterkant van de lift jaloers te kijken naar die verse bochten in de maagdelijke sneeuw?
Zie jij ook iedere keer weer prachtige nieuwe lijnen in die bevroren waterval?
Wil jij ook graag tot je knieën door de poeder of juist het ijswater langs je armen je jas in laten lopen?
Dan hebben wij de oplossing voor jou!

De WP-commissie heeft dit jaar weer een fantastisch aanbod voor jou. Als je nog nooit hebt geskied kun je beginnen met de pisteweek basis, waarin je alle basis technieken leert. Als je alle pistes zonder te vallen af kunt komen, dan kan je bij ons leren offpiste skiën, en daarna toerskiën of freeriden! Wij bieden een compleet programma voor mensen die nog helemaal niet kunnen skiën tot en met de ervaren toerskiërs (of splitboarders) en freeriders die zelfstandig op pad willen en misschien zelfs door willen stromen naar de instructeursopleiding.

Voor alle cursussen geldt dat ze alleen door kunnen gaan bij voldoende animo. Ben je enthousiast en wil je je opgeven voor een cursus? Vraag dan vooral zelf ook in je omgeving rond wie nog meer interesse hebben en geef je samen op! Mocht een cursus meer aanmeldingen dan plekken hebben, dan krijgen SAC-leden voorrang.
 
Alle cursussen zijn 6 dagen, van zondag tot en met vrijdag. De zaterdagen zijn bedoeld voor aankomst en vertrek, overnachting op de zaterdag voor de cursus en van vrijdag op zaterdag na de cursus zit dan ook bij de cursusprijs inbegrepen.
 

Cursus

Periode

Prijs

Pisteweek 4 t/m 11 februari en 18 t/m 25 februari € 300
Off piste Basis 4 t/m 11 februari en 18 t/m 25 februari € 500
Freeride 1 11 februari t/m 18 februari € 500
Freeride 2 11 februari t/m 18 februari € 650
Hike to Ride basis (T1) 4 t/m 11 februari en 11 t/m 18 februari € 500
Hike to Ride gevorderd (T2) 11 t/m 18 februari en 18 t/m 25 februari € 500
Hike to Ride vergevorderd (T3) In overleg met de instructeur
IJsklimcursus 21 t/m 28 januari and 18 t/m 25 februari (Großkirchenheim) € 750
IJsklimtoerenweek T.B.A. € 350
INSCHRIJVEN RAB NSAC WP 2023

Let op: De officiële inschrijvingen sluiten op 9 december om 23:59. Je kan je hierna zeker nog inschrijven, maar er vervallen dan wel een aantal rechten zoals dat studenten/SAC-leden voorrang hebben op niet-studenten/SAC-leden. Check de voorwaarden pagina voor de details en wees gewoon op tijd. Scheelt ons ook stress 😛

Belangrijk: Deze prijzen zijn een indicatie. We behouden altijd het recht om de prijzen aan te passen zodat we een sluitende begroting krijgen. Hier krijg je indien je je hebt ingeschreven uiteraard bericht over voor aanvang , dan heb je het recht om eventueel toch te besluiten niet mee te gaan. Het blijft vrijwilligerswerk…

* Deze prijzen zijn inclusief: onderdak, eten, gids/instructeur. Deze prijzen zijn exclusief: vervoer, materiaalhuur en eventuele liftpas.

Course overview

Can you already ski, but have you already scratched off enough icy slopes? Do you always stand at the back of the lift jealously looking at those fresh curves in the fresh snow? Do you also see beautiful new lines in that frozen waterfall every time? Would you also like to let the powder or ice water run down your arms up to your knees into your coat? Then we have the solution for you!

The WP committee has another fantastic offer for you this year. If you can get down all the slopes without falling, you can learn to ski off-piste with us, and then ski touring or freeriding! We offer a complete program for people who are not yet able to ski at all, up to and including experienced ski tourers (or splitboarders) and freeriders who want to go out on their own and maybe even want to move on to the instructor training.

All courses can only continue if there is sufficient interest. Are you enthusiastic and do you want to sign up for a course? Then ask yourself in your area who else is interested and sign up together! If a course has more registrations than places, SAC members will be given priority.
 
All courses can only continue if there is sufficient interest. Are you enthusiastic and do you want to sign up for a course? Then ask yourself in your area who else is interested and sign up together! If a course has more registrations than places, SAC members will be given priority.
 

Course

Period

Price

Slope week 4 – 11 February and 18 – 25 February € 300
Off slope beginner 4 – 11 February and 18 – 25 February € 500
Freeride 1 11 – 18 February € 500
Freeride 2 11 – 8 February

€ 650

Hike to Ride beginner (T1) 4 – 11 February and 11 – 18 February € 500
Hike to Ride advanced (T2) 11 – 18 February and 18 – 25 February € 500
Hike to Ride expert (T3) In consultation with the instructor
Ice climbing course 21 – 28 January and 18 – 25 February (Großkirchenheim) € 750
Ice climbing tour week T.B.A. (Großkirchenheim) € 350
REGISTER RAB NSAC WP 2023

Note: The official registrations close on december 9th at 23:59. You can certainly still register after this, but a number of rights will expire, such as that students/SAC members have priority over non-students/SAC members. Check the conditions page for the details and just be on time. Also saves us stress 😛

Important: These prices are an indication. We always reserve the right to adjust the prices so that we get a balanced budget. If you have registered you will of course receive a message about this before the start, then you have the right to decide not to participate. It’s volunteer work…

* These prices include: lodging, food, guide/instructor. These prices do not include: transport, equipment rental and any lift pass.