Pisteweek

De NSAC pisteweek is bedoeld voor mensen die nog niet kunnen skiën, of die nog weinig ski ervaring hebben en de techniek willen verbeteren. Een goede techniek leren staat centraal in deze cursus zodat je een goede basis leert om daarna met veel plezier te leren off-piste skiën. 

Doel
Om off-piste te leren skiën is het belangrijk dat je een goede techniek op de piste hebt. Het is een stuk lastiger om je ski’s te draaien in de ongeprepareerde sneeuw. Daarom zal je tijdens deze cursus veel aan je skitechniek werken, zodat je alle pistes met parallelle skihouding naar beneden kan skiën. Wij regelen verblijf, eten en jullie eigen Nederlandse skileraar.

Tijdens de cursus leer je alle basis technieken van het skiën. Aan het einde van deze week kun je alle pistes met parallelle skihouding naar beneden skiën. Wij regelen verblijf, eten en jullie eigen Nederlandse skileraar.

De pisteweek is in twee groepen gesplitst: pisteweek basis en pisteweek gevorderd! In de pisteweek voor beginners maak je voor de eerste (of tweede) keer kennis met sneeuw, en krijg je de beginselen van een goede techniek aangeleerd. De pisteweek voor gevorderden is bedoeld voor mensen die al een tijdje skiën maar nog net niet op het niveau van de off-piste basis cursus zitten, en bedoeld om het laatste zetje richting deze cursus te geven.

Ingangseisen
Pisteweek basis: Geen!

Pisteweek gevorderd: Een paar weken ski-ervaring: denk aan soepel van de rode piste af komen en niet bang zijn om eens over een zwarte piste te moeten. 

Datum en kosten
Snowboard: 3 – 10 februari (week 1), €350
Ski: 10 – 17 (week 2), 17 – 24 februari (week 3), €350

Deze prijzen zijn inclusief: onderdak, eten, gids/instructeur. Deze prijzen zijn exclusief: vervoer, materiaalhuur, WePowder modules en eventuele liftpas.

Slope week

The NSAC slope week is intended for people who can’t ski yet, or who have little skiing experience and want to improve their technique. Learning good technique is central to this course so that you learn a good basis for learning to ski off-piste with great pleasure. 

Goal
To learn to ski off-piste it is important that you have good technique on the slopes. It’s a lot more difficult to turn your skis in unprepared snow. That is why you will work a lot on your skiing technique during this course, so that you can ski down all slopes with a parallel skiing position. We arrange accommodation, food and your own Dutch ski instructor.

After the success of previous years, we want to split the piste week into two groups this year: slope week beginners and slope week advanced! During the piste week for beginners, you will get to know skiing for the first (or second) time, and you will be taught the principles of good technique. The slope week for advanced skiers is intended for people who have been skiing for a while but have not yet reached the level of the off-piste basic course, and intended to give the last push towards this course.

Entry demands
Slope week beginners: none!

Slope week advanced: A few weeks of skiing experience: think of getting off the red run smoothly and not being afraid to go down a black run.

Date and price
Snowboard: 3 – 10 februari (week 1), €350
Ski: 10 – 17 (week 2), 17 – 24 februari (week 3), €350

These prices include: accommodation, food, guide/instructor. These prices do not include: transport, equipment rental, WePowder modules and any lift pass.