Inschrijven WP 2023

Schrijf je hieronder in om jouw plekje in het WP chalet veilig te stellen! Dit inschrijfformulier is voor iedereen bedoeld; cursisten, zelfstandigen EN instructeurs.

Vul altijd het aantal nachten in die je in het chalet verblijft. Hieronder vallen ook de nachten gedurende welke je een eventuele cursus aan het volgen bent. Je bent uiteraard welkom om langer te blijven dan je cursus.

Om je inschrijving definitief te maken moet je een aanbetaling van €100,00 aan NSAC alpenclub doen via NL43 SNSB 0339 8155 07 (Geldt niet voor instructeurs). Zet in de omschrijving je volledige naam en de cursus die je wil volgen. Dit moet binnen 5 dagen na je inschrijving.

Belangrijk: De inschrijvingen sluiten op 9 December. Je kan je daarna nog wel inschrijven, maar bepaalde voordelen voor studenten en SAC-leden zullen daarmee vervallen. Zie de voorwaarden voor de details.


Register below to secure your spot at the WP chalet! This registration form is intended for everyone, students, civilians AND instructors.

Always fill in the number of nights you want to stay in the chalet. This also includes the nights during which you are following a possible course. You are of course welcome to stay longer than your course.

To finalize your registration you must deposit €100.00 to NSAC alpenclub via NL43 SNSB 0339 8155 07 (does not apply to instructors). Please put your full name and the course you would like to follow in the description. This must be done within 5 days after your registration.

Important: Registrations close on December 9th. You can still register afterwards, but certain benefits for students and SAC members will expire. See the terms and conditions for details.