Contactgegevens van aangesloten Studenten Alpen Clubs

Voorzitter Marjolein Toorians 06 81142625
voorzitter@asac.climbing.nl
Vice Voorzitter Hetty Zegwaard 06 47341536
vicevoorzitter@asac.climbing.n
Secretaris Emma Verhulp 06 12666677
secretaris@asac.climbing.nl
Penningmeester Ywen Verloren van Themaat 06 33634586
penningmeester@asac.climbing.nl
Weekendcommissaris Jiska Appel 06 45174430
weekend@asac.climbing.nl
PR commissaris Jet Vessies 06 30947707
materiaal@asac.climbing.nl

 

DSAC Societeit Phoenix
Phoenixstraat 30
2611 AL Delft
Opgericht: 14 december 1922
dsac@delt.corps.nlhttp://dsac.eu
President Wijnand Bodewes
president@dsac.eu
Secretaris Sebastiaan van de Graaff
secretaris@dsac.eu
Thesaurier Daan Kusters
thesaurier@dsac.eu
Schuhplatter Luc Verbaas
klimmen@dsac.eu
Schubbe Philippine Cleton
tourski@dsac.eu
Hüttewirt Beatrice Verdoorn
klimweekend@dsac.eu
ESAC Studenten SportCentrum
O.L. Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
Opgericht: 18 februari 1976
Voorzitter Femke Bot
voorzitter@esac.climbing.nl
Secretaris Wouter Bles
secretaris@esac.climbing.nl
Penningmeester Ralph Roetman
penningmeester@esac.climbing.nl
Klimcommissaris Bram van Kasteren
klimco@esac.climbing.nl
Materiaalcommissaris Tim Commandeur
matco@esac.climbing.nl
GSAC ACLO Sportcentrum
Blauwborgje 16
9747 AC Groningen
Opgericht: 7 februari 1946
Praeses Claudia Reinicke
praeses@gsac.nl
Abactis Kassipeia Schwientek
abactis@gsac.nl
Fiscus Erwin Teuben
fiscus@gsac.nl
Weekendcommissaris Ana Polgar
weekend@gsac.nl
Muurcommissaris Jannick Boonstra
muur@gsac.nl
Materiaalcommissaris Frank Folkersma
materiaal@gsac.nl
WSAC Ibex Bornsesteeg 2
6708 PE Wageningen
Opgericht: 27 maart 1986
Voorzitter Elize Timmerman
ibex@wur.nl
Secretaris Anne Bruls
ibex@wur.nl
Penningmeester Stan Groenhuis
ibex@wur.nl
Activiteitencommissaris Ute Fricke
ibex@wur.nl
Weekend- en Materiaalcommissaris Wouter Vernooij
ibex@wur.nl
Opleidingscommissaris Ruben Veringmeier
LSAC Societeit Minerva
Breestraat 50
2311 SC Leiden
Opgericht: 3 maart 1924De LSAC is op dit moment niet actief. Mocht er interesse zijn om de LSAC nieuw leven in te blazen of om te klimmen in de buurt van Leiden, kan er contact wroden opgenomen met het NSAC bestuur (bestuur@nsac.climbing.nl).
MaasSAC Postbus 616
6200 MD Maastricht
Opgericht: 18 mei 1984
Voorzitter Pieter van Zundert 003247871113
voorzitter@maassac.nl
Vice voorzitter Astrid Witters
vicevoorzitter@maassac.nl
Penningmeester Aleksandra Smuda
penningmeester@maassac.nl
Secretaris Dominika Oliwia Gasiorek
secretaris@maassac.nl
Materiaalcommissaris Condrad Fullekrug
materiaalcommissaris@maassac.nl
NijSAC Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
Opgericht: 15 maart 1984
Voorzitter Carla van Heck 06-11080972
voorzitter@nijsac.nl
Vice-voorzitter Joost Broekman 06-57316888
vice-voorzitter@nijsac.nl
Secretaris Teske Voerman 06-23298798
secretaris@nijsac.nl
Penningmeester Tom Stock 06-50433351
penningmeester@nijsac.nl
Klimcommissaris 06-12380373
klimcommissaris@nijsac.nl
TilSAC Academielaan 5
5037 ET Tilburg
bestuur@tilsac.climbing.nl
Opgericht: 18 september 1984
Praeses Floris van Loo 06 34481809
voorzitter@tilsac.climbing.nl
Abactis Gert-Jan Oversluizen 06 14974660
secretaris@tilsac.climbing.nl
Fiscus Twan Vermeulen 06 11592266
penningmeester@tilsac.climbing.nl
Fiscus Twan Vermeulen 06 11592266
TSAC Postbus 217 t.a.v. TSAC
7500 AE Enschede
Opgericht: 3 december 1979
Voorzitter Bram Kamerman 06 23223031
voorzitter@tsac.alpenclub.nl
Penningmeester Peter Buck 06 52172938
penningmeester@tsac.alpenclub.nl
Secretaris
Erik van Raalte
06 25184399
secretaris@tsac.alpenclub.nl
Coordinator Interne Betrekkingen Lieke Engelse 06 21170036
cib@tsac.alpenclub.nl
Klimcoördinator

 

Vice-voorzitter

 

 

Joey Klein Koerkamp

klimco@tsac.alpenclub.nl

Martijn Poot

vice-voorzitter@tsac.alpenclub.nl

 

06 21327216

 

 

06 41643454

S.V.A.C. Yeti Sanctus Virgilius Alpen Club Yeti
Oude Delft 57
2611 BC Delft
Opgericht: 17 november 1981
Voorzitter Maarten Blankespoor
voorzitter@yeti.alpenclub.nl
Secretaris Bob de Waard
secretaris@yeti.alpenclub.nl
Penningmeester Dennis de Jong
penningmeester@yeti.alpenclub.nl
Weekendcommissaris Wietske Brouwer
weekend@yeti.alpenclub.nl
Materiaalcommissaris Jodi Esenbrink
materiaal@yeti.alpenclub.nl
USAC Pnyx, t.a.v USAC
Achter Sint Pieter 25
3512 HR Utrecht
Praeses Hugo Meijer 06 21409093
praeses@usac.climbing.nl
Vice praeses Iris van Steen 06 34505241
vice@usac.climbing.nl
Ab Actis Floor Wille 06 28319210
ab-actis@usac.climbing.nl
Fiscus Annemarieke Beguin 06 37356182
fiscus@usac.climbing.nl
Materiaal Commissaris Stijn Bekkers 06 16989507
materiaal@usac.climbing.nl
HSHG Derek van de Ven 06 81668083
hshg@usac.climbing.nl

 

 

ZeeSAC t.a.v. ZeeSAC
Huisduinerweg 12
1782 GZ
Den Helder
Voorzitter Folkert Pieters
Penningmeester Marco Lietmeijer
Secretaris Christiaan van der Hart