Over de NSAC

De Nederlandse Studenten Alpen Club is opgericht op 26 januari 1971 als overkoepelende stichting voor de Studenten Alpen Clubs (SAC’s) in Nederland.

De NSAC organiseert grote projecten voor de SAC’s zoals een Winter- en een Zomerprogramma. Ook stimuleert de NSAC de SAC’s om InterSACiale Activiteiten te organiseren.

Het Dagelijkse Bestuur van de NSAC ondersteunt de SAC-besturen door hen te vertegenwoordigen bij de Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging (NKBV) en Studenten Sport Nederland (SSN).

 

 

Als overkoepelende organisatie neemt de NSAC een aantal taken over van de SAC-besturen zoals: het beheren van een bestuurlijke aansprakelijkheids verzekering, beheren van de SAC-server, opstellen en voeren van een veiligheidsbeleid, etc.

Het beleid en beheer van de NSAC berust bij het Algemeen Bestuur. Elke SAC is lid van het Algemeen Bestuur en wijst twee bestuursleden van de SAC aan als vertegenwoordiger. Het algemeen bestuur komt minstens twee keer per jaar samen in een Algemeen Bestuursvergadering (AB). Voorafgaande aan en ter voorbereiding van deze AB’s worden voorzittersoverleggen (VZO’s) gehouden met de SAC-voorzitters.

De dagelijkse leiding van de NSAC berust bij het Dagelijks Bestuur (DB).