Inschrijven ZP 2020 C1 en C2


Cursus waar je je voor wilt inschrijven/ Course you want to apply for
Op de kick-off dag zal gekeken worden of je voldoet aan alle eisen.
With the kick-off day will be checked if you fulfill all the qualifications.

1

1 = een traptrede is al zwaar / walking up one stair asks some effort, 100 = marathon onder de 2 uur / running the marathon within 2 hours

Voeg hier overige op- of aanmerkingen toe

Noodcontactgegevens / Emergency contact information
Het is belangrijk om de gegevens van een contactpersoon in te vullen die de organisatie in geval van nood kan bereiken.

It's important to fill in contact information from someone that the organisation can reach in case of emergency.


Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden? (Zie onder kop ZP 2019 Voorwaarden)

I agree with the terms of condition? (See ZP 2020 Voorwaarden)

Ik ga akkoord met de volgende annuleringsvoorwaarden / I agree with the following cancellation policy:

 • Bij annulering tot en met 25 februari worden geen kosten gerekend.
  Upon cancellation up until February 25 no costs will be charged
 • Bij annulering ná 25 februari en vóór 20 maart: de kosten van de kick-off dag.
  Upon cancellation after February 25 and before March 20: the costs of the kick-off day.
 • Bij annulering na 20 maart: het totale cursusgeld. Uitzondering hierop vormen de kosten van de
  eigen overnachting van de cursist als deze nog niet zijn gemaakt. Dan kunnen deze worden
  teruggekregen.
  Upon cancellation after March 20: the full amount for the course. Exceptions on this are the costs for own overnight stays when these haven't been made yet. In that case these can be refunded.

Ondertekening / signature

Om je inschrijving definitief te maken dien je eerst de aanbetaling van €100 over te maken naar NSAC, NL67 INGB 0004 9542 53 onder vermelding van: aanbetaling (cursusnaam), (volledige naam). Dit ziet er dus zo uit: "aanbetaling C2 Wellness, Diede Yadava". Je inschrijving is pas geldig als de aanbetaling is gedaan.
To finalize your registration you first have to transfer the deposit of € 100 to NSAC, NL67 INGB 0004 9542 53 stating: deposit (course name), (full name). So this looks like this: "deposit C2 Wellness, Zenne Klein". Your registration is only valid once the down payment has been made.