Huurvoorwaarden

  1. Huurder huurt van verhuurder materiaal zoals genoemd wordt in het verhuurformulier voor de zoals deze is gesteld in het verhuurformulier.
  2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het retourneren van het materiaal, zoals dat genoemd is in het verhuurformulier.
  3. Huurder kan verhuurder niet aansprakelijk stellen voor enig lichamelijk letsel en/of financiële schade als gevolg van het gebruik van het gehuurde materiaal.
  4. Huurder verplicht zich om aan verhuurder de schade te vergoeden als gevolg van excessief gebruik of enige andere vorm van, al dan niet opzettelijk, ontstane waardevermindering van het materiaal – zulks ter beoordeling aan de verhuurder.
  5. Huurder zal het materiaal zoals genoemd in het verhuurformulier niet anders gebruiken dan waar het voor bedoeld is.
  6. Huurder zal het materiaal zoals genoemd in het verhuurformulier alleen zelf gebruiken voor zijn sportactiviteiten. Hij zal het materiaal zeker niet verhuren, in gebruik geven of verkopen aan derden.
  7. Verhuurder zal de huur van materiaal ten behoeve van cursussen na de cursus middels een automatisch incasso vorderen.