Corona en het zomerprogramma 2021

For English, see below

Het zou kunnen dat er komende zomer nog maatregelen gelden tegen de verspreiding van het coronavirus.

Indien de maatregelen zo streng zijn dat het ZP van 2021 moet worden geannuleerd heeft de cursist recht op restitutie van dat deel van het door hun betaalde bedrag dat nog niet ten behoeve van het programma is uitgegeven (zie punt 3 algemene voorwaarden). 

De ZP commissie probeert zo goed mogelijke annuleringsafspraken te maken met gidsen, instructeurs en berghutten om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk geld terugkrijgt als het programma wordt afgeblazen. 

Het is niet toegestaan om deel te nemen aan een ZP cursus indien de cursist corona gerelateerde klachten heeft. Als een cursist bijvoorbeeld de dag voor de startdatum van de cursus klachten krijgt, kan de cursist niet mee. De NSAC overlegt binnenkort of mensen die hierdoor last minute niet mee kunnen een financiële compensatie kunnen ontvangen. Zodra hier meer over bekend is zal dat op deze pagina komen staan, hou deze dus in de gaten!

Tenslotte is het strengste aangeraden om een flesje desinfectiemiddel mee te nemen, deze regelmatig te gebruiken en afstand te houden waar mogelijk.

— ENGLISH —

It could be the case that there will still be restrictions to prevent the spread of the coronavirus. 

If these restrictions are so strict that the 2021 summerprogram has to be cancelled, the participant will get the money back that they paid that hasn’t been spend on their course (see terms and conditions).

The summerprogram commission tries to arrange good cancellation regulations with guides, instructors and mountain huts to make sure that people get as much money back as possible if we need to cancel. 

It is not allowed to participate in a course if the participant has corona related symptomes. If a participant gets these symptoms e.g. the day before the start of the course, the participant is not allowed to join the course. The NSAC is considering a financial compensation for these participants. There will be more news on this soon on this page. 

Finally, it is strongly recommended to bring a bottle of disinfectant and to keep distance from other people when possible.