Corona en het zomerprogramma 2022

For English, see below

<English below>
Cursussen gaan alleen door als het land van bestemming één week voor de eerste cursusdag op groen of geel staat volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit in verband met eventueel het annuleren van gidsen en hutten. Als de cursus wordt geannuleerd zullen jullie dit één week van tevoren horen.

Het zou kunnen dat een testbewijs of vaccinatiebewijs verplicht is om het land binnen te komen terwijl het land op geel staat, de deelnemer is zelf verantwoordelijk om dit te regelen.

Wees op de hoogte van de geldende maatregelen van jullie cursusland, de ANWB heeft hier een mooi overzicht van gemaakt.

–English–
Courses will only continue if the destination country is a green or yellow country one week before the starting date of the course. See the Ministerie van Buitenlandse Zaken for the current colour codes. This is to cancel our guides and huts in time. If a course will not take place, you’ll hear this from us 1 week before the starting date.

It could be the case that a testing or vaccination certificate is obligatory to enter the course country. This is the responsibility of the participant

Please know the corona measures of your destination country. The ANWB (dutch only) has a nice overview of all the current rules.

Het zou kunnen dat er komende zomer nog maatregelen gelden tegen de verspreiding van het coronavirus.

Indien de maatregelen zo streng zijn dat het ZP van 2022 moet worden geannuleerd heeft de cursist recht op restitutie van dat deel van het door hun betaalde bedrag dat nog niet ten behoeve van het programma is uitgegeven (zie punt 3 algemene voorwaarden).

De ZP commissie probeert zo goed mogelijke annuleringsafspraken te maken met gidsen, instructeurs en berghutten om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk geld terugkrijgt als het programma wordt afgeblazen. 

Het is niet toegestaan om deel te nemen aan een ZP cursus indien de cursist corona gerelateerde klachten heeft. Als een cursist bijvoorbeeld de dag voor de startdatum van de cursus klachten krijgt, kan de cursist niet mee.

Tenslotte is het strengste aangeraden om een flesje desinfectiemiddel mee te nemen, deze regelmatig te gebruiken en afstand te houden waar mogelijk.

— ENGLISH —

It could be the case that there will still be restrictions to prevent the spread of the coronavirus. 

If these restrictions are so strict that the 2021 summerprogram has to be cancelled, the participant will get the money back that they paid that hasn’t been spend on their course (see terms and conditions).

The summerprogram commission tries to arrange good cancellation regulations with guides, instructors and mountain huts to make sure that people get as much money back as possible if we need to cancel. 

Finally, it is strongly recommended to bring a bottle of disinfectant and to keep distance from other people when possible.