C2 Wellness programma

For English

Op dit moment wordt het RAB NSAC ZP programma voor 2022 opgezet. Onderstaande informatie kan nog worden aangepast.

In 2022 zal er wederom een Wellness cursus op C2 niveau zijn, naast de bekende NSAC C2 cursussen. Het programma is een uitbreiding op de C2 en heeft als doel om de meest gemotiveerde alpinisten iets extra’s te bieden.

Door met een gemotiveerde groep mensen op stap te gaan en een uitgebreidere voorbereiding, kunnen in de zomer tijdens de cursus meer en moeilijkere tochten gemaakt worden dan doorgaans op een C2. Daarnaast zal er een sterke focus liggen op de beheersing van basistechnieken en veiligheid.

Dit alles betekent dat er van de cursisten meer verlangd wordt dan op een reguliere cursus. Zo wordt er verwacht dat je een aantal keren – tussen januari en juli – op weekend gaat om je voor te bereiden op het echte werk in de Alpen. Het gaat hier onder andere om het op niveau krijgen van je touwtechnieken en klimvaardigheid. Er zal een grote hoeveelheid doorzettingsvermogen nodig zijn, omdat het gaat om een intensief programma dat – zeker in het begin – behoorlijk zwaar kan zijn.

Het uiteindelijke doel ligt in de zomer: dan zullen er een week lang – onder leiding van gidsen en/of Alpien Instructeurs – tochten gemaakt worden en opleiding gegeven worden. Na deze week ga je nog een week met de groep zelfstandig tochten te maken, zonder directe begeleiding, eventueel wel met coaching vanuit het dal.

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

Inschrijfdeadline: 31 januari

1. Selectieweekend: 12/13 Februari ’22

2. Selectieweekend: 26/27 mart

Het doel van dit alles is:

 • Een betere beheersing van alle alpiene technieken
 • Zoveel mogelijk klimmeters maken in alpien terrein
 • Alle leerstof die je in Nederland al kunt beheersen niet in de Alpen te hoeven oefenen
 • Het leren kennen van nieuwe tochtgenoten
 • Kweekvijver zijn voor potentieel kader
 • Verhogen van de veiligheid
 • Uitdaging bieden
 • Plezier

 Het doel is niet:

 • Moeilijke routes klimmen
 • Opleiding bieden aan alleen de meest getalenteerde/beste klimmers
 • Vrijblijvendheid

Kosten

De kosten voor de C2 Wellness in 2022 bedragen onder voorbehoud €890. Dit is inclusief instructie en halfpension voor de genoemde weken en weekenden, maar exclusief reiskosten, tochtenvoer en kosten voor de klimweek. (Zie hier voor de algemene voorwaarden.)

Ingangseisen

Als je graag mee wilt doen aan de cursus moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • C1 met goed gevolg afgerond, advies C2, of gelijkwaardig
 • Actief SAC lid
 • Beschikbaar op alle genoemde data
 • Goede conditie (10KM hardlopen, met een snelheid van 10 km/uur)
 • Klimniveau: 5b voorklimmen in België
   • Touwvaardigheid: OV multi-pitch of gelijkwaardige ervaring
   • Conditie (minimaal 2 van onderstaande):
    • Hardlopen 10km in 1 uur
    • Wandelen 20km met 12 kg rugzak
    • Wielrennen 75 km in 3 uur

 Als je dit nog niet allemaal onder de knie hebt, regel dan een SKI/AI of ervaren Alpinist die je het kan leren zodat je zonder problemen door het selectieweekend kan komen (Let op: er zal streng geselecteerd worden dit weekend, op conditie én touwvaardigheid).

Bij een groot aantal aanmeldingen kan er wegens beperkte capaciteit een voorselectie gemaakt worden. Dat houdt in dat je vóór het selectieweekend te horen krijgt dat je helaas niet kunt deelnemen.

Tot slot
Er is geen duidelijk selectiemoment, zoals het reguliere ZP dat wel heeft (de kick-off). Na afloop van het eerste weekend krijg je een advies met bijbehorende inspanningsverplichting. Het niet naleven hiervan kan leiden tot ontzegging van verdere deelname.

Inschrijven

De inschrijvingen voor het Wellness programma van 2022 openen op 27 December en sluiten 31 Januari.

Inschrijven ZP 2022 Wellness

Meer informatie                                                                                                           

Voor meer informatie kun je mailen naar zp@nsac.alpenclub.nl. Ook het NKBV Kenniscentrum kan je wellicht verder helpen. Voor het benodigde materiaal, zie de NSAC ZP Paklijst.

Let op: Wij raden cursisten aan om een annuleringsverzekering af te sluiten! Wees hier tijdig mee!

Het RAB NSAC Zomerprogramma is mede mogelijk gemaakt door: