C2 Wellness programma

Op dit moment wordt het RAB NSAC ZP programma voor 2018 opgezet. Je vind hier zo spoedig mogelijk meer informatie. 

In 2017 zal er wederom een Wellness cursus op C2 niveau zijn, naast de bekende NSAC C2 cursussen. Het programma is een uitbreiding op de C2 en heeft als doel om de meest gemotiveerde alpinisten iets extra’s te bieden.

Door met een gemotiveerde groep mensen op stap te gaan en een uitgebreidere voorbereiding, kunnen in de zomer tijdens de cursus meer en moeilijkere tochten gemaakt worden dan doorgaans op een C2. Daarnaast zal er een sterke focus liggen op de beheersing van basistechnieken en veiligheid.

Dit alles betekent dat er van de cursisten meer verlangd wordt dan op een reguliere cursus. Zo wordt er verwacht dat je een aantal keren – tussen januari en juli – op weekend gaat om je voor te bereiden op het echte werk in de Alpen. Het gaat hier onder andere om het op niveau krijgen van je touwtechnieken en klimvaardigheid. Er zal een grote hoeveelheid doorzettingsvermogen nodig zijn, omdat het gaat om een intensief programma dat – zeker in het begin – behoorlijk zwaar kan zijn.

Het uiteindelijke doel ligt in de zomer: dan zullen er een week lang – onder leiding van gidsen en/of Alpien Instructeurs – tochten gemaakt worden en opleiding gegeven worden. Na deze week ga je nog een week met de groep zelfstandig tochten te maken, zonder directe begeleiding, eventueel wel met coaching vanuit het dal.

 

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

7 januari 2017 Opening inschijving Wellness website
15 februari 2017 Sluiting inschrijving Wellness website
4-5 maart 2017 Intake en opleidingsweekend
in NL
Nederland/België
8-9 april 2017 Opleidingsweekend
in Frey
België/Duitsland
wordt gepland na 5 maart Eventueel extra
opleidingsweekend
in Ettringen
Nederland
begin juli 2017 Opleidingsweek Alpen
begin juli 2017 Klimweek Alpen

Het doel van dit alles is:
– Een betere beheersing van alle alpiene technieken
– Zoveel mogelijk klimmeters maken in alpien terrein
– Alle leerstof die je in Nederland al kunt beheersen niet in de Alpen te hoeven oefenen
– Het leren kennen van nieuwe tochtgenoten
– Kweekvijver zijn voor potentieel kader
– Verhogen van de veiligheid
– Uitdaging bieden
– Plezier

Het doel is niet:
– Moeilijke routes klimmen
– Opleiding bieden aan alleen de meest getalenteerde/beste klimmers
– Vrijblijvendheid

Kosten
De kosten voor 2017 zullen ron de €790.- liggen. Dit was inclusief instructie en halfpension voor de genoemde weken en weekeinden, maar zonder reiskosten en tochtenvoer en kosten voor de klimweek.

Ingangseisen
Als je zin hebt om mee te gaan, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
– C1 met goed gevolg afgerond, advies C2, of gelijkwaardig
– Actief SAC lid
– Beschikbaar op alle genoemde data
– Goede conditie (10 km, met een snelheid van 10 km/h hardlopen)
– Klimniveau: 5b voorklimmen in Belgie (mag met bloks)
– Sportklimstatus: OV (Voor begin kick-off)

Tot slot
Er is geen duidelijk selectiemoment, zoals het reguliere ZP dat wel heeft (de kick-off). Na afloop van het eerste weekend krijg je een advies met bijbehorende inspanningsverplichting. Het niet naleven hiervan kan leiden tot ontzegging van verdere deelname.

Let op: Wij raden cursisten aan om een annuleringsverzekering af te sluiten! Wees hier tijdig mee!