Alpiene gevorderden cursus (C3)

Op dit moment wordt het RAB NSAC ZP programma voor 2018 opgezet. Je vind hier zo spoedig mogelijk meer informatie. 

Dit jaar wordt er, bij genoeg animo, naast de C3-Wellness cursus ook een reguliere C3 cursus aangeboden. Deze cursus is een logisch vervolg op de C2 cursus, maar ook voor hen die buiten de NSAC al vergelijkbare ervaring (cursus)ervaring hebben opgedaan. Tijdens de cursus en voorbereiding, bestaande uit een gezamelijk kick-off weekend en een voorbereidingsdag in Nederland, zal er een sterke focus liggen op de beheersing van basistechnieken en veiligheid. Daarnaast zal er veel aandacht besteed worden aan het touwleiden en het zelfstandig maken van toeren. De instructeurs en/of gidsen spelen hierbij meer een coachende rol.

Het uiteindelijke doel ligt in de zomer: dan zullen er een week lang, onder leiding van gidsen en/of Alpien Instructeurs, tochten gemaakt worden.
Ingangseisen
• Actief SAC-lid
• Beschikbaar op alle cursusdata
• C2 met goed gevolg afgerond, advies C3, of gelijkwaardig
• Goede conditie (7,5 km in 40 minuten)
• Klimniveau: voorklimmen in 4e graad
• Touwvaardigheid op C2 + KVB OV niveau
Doel
• Het kort herhalen van de stof van de C2 cursus
• Een betere beheersing van alle alpiene technieken
• Het zelf leiden en plannen van tochten
• Herhaling en uitbereiding van theorie
• Efficiënt kunnen voortbewegen in alle soorten terrein
• Inschatting en perceptie van alpiene gevaren
• Zelfstandig kunnen maken van PD/AD touren
Data
Kick-off weekend: het Kick-off weekend 2016 vindt waarschijnlijk eind maart plaats, de exacte datum is nog niet bekend. Tijdens dit weekend worden de ingangseisen getoetst en zal er geoefend worden met verscheidene technieken. De locatie van het kick-off weekend is nog onbekend.

Voorbereidingsavond: na de bekendmaking van de cursusindeling vindt er per cursus een voorbereidingsavond plaats. Deze wordt in overleg met de instructeurs en cursisten gepland.

Kosten
De kosten voor de C3 cursus zullen tussen de €750,- en €800,- liggen. Dit is inclusief instructie en halfpension voor de cursusweek en het kick-off weekend, maar zonder reiskosten en tochtenvoer.
Let op: Wij raden cursisten aan om een annuleringsverzekering af te sluiten! Wees hier tijdig mee!