Alpiene gevorderden cursus (C3)

Let op: De C3 cursus voor 2021 is komen te vervallen. In plaats daarvan is er een C3 Wellness

De inschrijvingen voor het zomerprogramma 2021 zijn open tussen 4 januari en 14 februari.

Wil je de meest uitdagende plekken in de Alpen leren ontdekken? Meld je dan aan voor de C3! De C3 biedt de mogelijkheid om als vervolg op je C2 cursus een week lang onder begeleiding ervaring op te doen met het klimmen van moeilijkere en langere routes in de Alpen. Naast het herhalen en bijspijkeren van de vaardigheden die je hebt opgedaan in je vorige cursussen, staat in deze cursus het maken van veel meters centraal. De cursus bereidt je voor op het zelfstandig maken van iets complexere toeren in gemixt terrein.

Er wordt verwacht dat je in de aanloop naar de zomer een aantal keer gaat oefenen om je touwtechnieken en je klimvaardigheid op niveau te brengen. In de voorbereiding zal er een gezamenlijk kick-off dag (online) plaatsvinden. Het uiteindelijke doel ligt in de zomer: dan zullen er een week lang, onder leiding van gidsen en/of Alpien Instructeurs, tochten gemaakt worden.

Ingangseisen

  • Actief SAC-lid
  • C2 met goed gevolg afgerond, advies C3, of gelijkwaardig
  • Beschikbaar op alle genoemde data zoals later op deze pagina aangegeven
  • Goede conditie (hardlopen: 7,5 km in 45 minuten)
  • Klimniveau: voorklimmen in 4e graad buiten of gelijkwaardige ervaring op C/D schoenen.
  • Klimstatus: ruime multipitch ervaring. Ervaring met trad-klimmen wordt sterk aangeraden.
  •   Touwvaardigheid: inbinden aan gletsjertouw, inbinden volgens verkorttouwtechniek, standplaatsen bouwen, touwtransport, zekeren met hms, abseilen, direct inbinden
  •   Reddingstechnieken: Münchhausen-techniek, Seilrolle-flaschenzug, afbinden halve mastworp, seilrolle op gletsjer, prusiken
  •   Knopen: achtknoop, gestoken acht, halve mastworp, hele mastworp, prusikknoop, gestoken prusik, gardaknoop

Doel

Tijdens de C3 ligt de nadruk op het veilig en efficiënt leren klimmen van moeilijkere tochten. Na afloop zou de cursist in staat moeten zijn zelfstandig AD tochten te kunnen maken op een verantwoorde manier. Hieronder valt tochtenplanning, weerkunde, zekertechnieken en reddingstechnieken. De precieze invulling van de cursus valt van te voren niet te bepalen door onzekere factoren als het weer en het niveau en de conditie van de cursisten aan het begin van de cursus.

Data

Kick-off dag: Deze zal op 27 maart plaatsvinden online. Te zijner tijd krijg je meer informatie over de indeling van deze dag. Op deze dag worden de ingangseisen getoetst en zal er geoefend worden met verschillende technieken. Deze eisen en technieken zijn nodig voor het goed doorlopen van je cursus en zorgen ervoor dat de focus bij de cursus op zaken ligt die minder goed in Nederland geoefend kunnen worden. Het is daarom belangrijk aan deze eisen te voldoen en de kick-off dag is dus ook verplicht voor iedereen.

Voorbereidingsavond: Na de bekendmaking van de cursusindeling vindt er per cursus een voorbereidingsavond plaats. Deze wordt in overleg met de instructeurs en cursisten gepland.

Cursus: Alle cursussen worden gegeven tussen begin juli en eind augustus. De C3 duurt 7 dagen (6 overnachtingen). Je wordt door de ZP-commissie ingedeeld in een bepaalde week. Er wordt getracht zoveel mogelijk de opgegeven voorkeursweken aan te houden. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Daarnaast streven we naar intersacciale cursusgroepen.

Kosten

De kosten voor de C3-cursus in 2021 bedragen onder voorbehoud €835. In dit bedrag is al rekening gehouden met mogelijk extra overnachtingskosten door coronamaatregelen. Als deze kosten er niet zijn, zal de cursusprijs wat lager uitvallen. Deze zijn inclusief instructie en halfpension voor de cursusweek en de kick-off dag, maar zonder reiskosten en tochtenvoer. (Zie hier voor de algemene voorwaarden.)

Inschrijven

De inschrijvingen voor de alpiene cursussen van 2021 zijn gesloten